MODELE  

Bernard MOREL
Zeichnung Aquarell Mischtechnik/Papier
850 € (893 $)
MADONE  

Bernard MOREL
Skulptur Volumen Stein
1.200 € (1.261 $)
TETE  

Bernard MOREL
Skulptur Volumen Stein
1.500 € (1.577 $)
AUTOPORTRAIT  

Bernard MOREL
Skulptur Volumen Ansammlung, Anhäufung
1.200 € (1.261 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
PEINTRE ET CHAT  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
TETE  

Bernard MOREL
Skulptur Volumen Stein
1.500 € (1.577 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
HOMME FEMME  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.400 € (1.472 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
PEINTRE ET CHAT  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
PEINTRE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.200 € (1.261 $)
L OISEAU  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.000 € (1.051 $)
MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Mischtechnik
1.200 € (1.261 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
5.500 € (5.784 $)
PEINTRE ET MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
5.500 € (5.784 $)
Conference KAFKA  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
5.000 € (5.258 $)
FEMME  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.500 € (1.577 $)
MODELE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.800 € (1.892 $)
COMPOSITION  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.500 € (1.577 $)
DEJEUNER  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.800 € (1.892 $)
FEMME ET PEINTRE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.500 € (1.577 $)
DANCE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.800 € (1.892 $)
FLEURES  

Bernard MOREL
Gemälde Öl/Leinwand
1.400 € (1.472 $)
PEINTRE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl
2.000 € (2.103 $)
PASSAGE  

Bernard MOREL
Gemälde Öl
2.000 € (2.103 $)
ELLE  

Bernard MOREL
Skulptur Volumen Stein
1.800 € (1.892 $)